(1)
Gawryluk, A.; Kulisz, M.; Komor, A. Modelowanie Salda Migracji Dla Miasta Poznania Z Wykorzystaniem Sztucznych Sieci Neuronowych. rrpr 2022, 87-109.