(1)
Kozubek, D.; Konecka-Szydłowska, B. Potencjał Wągrowca Jako ośrodka Powiatowego W świetle Wybranych Kategorii Poziomu Rozwoju społeczno-Gospodarczego. rrpr 2022, 111-130.