(1)
Gorzeń-Mitka, I. Dostępność I jakość zasobów Mieszkaniowych – porównanie Wielokryterialne Gmin Miejskich województwa Wielkopolskiego Metodą MULTIMOORA. rrpr 2022, 183-197.