(1)
Stępniewska, M.; Pieczka, D. Prognoza Zmian W Strukturze głównych typów ekosystemów W Wyniku Ekspansji Zabudowy Mieszkaniowej – przykład Gminy Wiejskiej Łubowo (województwo Wielkopolskie). rrpr 2023, 115-127.