(1)
Kotus, J. Turyści W Strukturze Miast: Obraz Konfliktu Czy Koegzystencji? – rozważania Na Podstawie Badań City Users W dwóch Miastach. rrpr 2015, 33-46.