(1)
Bajerski, A. Student Jako użytkownik Miasta: Brytyjskie doświadczenia Studentyfikacji. rrpr 2015, 47-56.