(1)
Schmidt, J. Imigrant W Polskiej Przestrzeni Miejskiej, Czyli długa Droga Do wielokulturowości I Multikulturalizmu1. rrpr 2015, 67-74.