(1)
Gajda, H. Przestrzenny Wymiar Integracji cudzoziemców W Poznaniu. rrpr 2016, 75-86.