(1)
Sydow, K. Działania Na Rzecz Poprawy Sytuacji cudzoziemców W Poznaniu W kontekście Inicjatyw Oddolnych. rrpr 2015, 87-96.