(1)
Dominiak, J.; Hauke, J. Sektor usług I Jego Zmiany W Polsce I Innych Krajach UE W Latach 1995–2012. rrpr 2017, 31-43.