(1)
Górniak, S. Podstawy Organizacyjno-Prawne Prowadzenia Polityki Miejskiej W Polsce W Latach 2004–2015. rrpr 2016, 37-55.