(1)
Nowak, A. Rola środków Unijnych udostępnionych W Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko W Rozwoju społeczno-Gospodarczym podregionów W Polsce. rrpr 2016, 117-137.