(1)
Bogacka, E. Struktura Przestrzenna klubów Sportowych I ćwiczących W układzie wojewódzkim Polski. rrpr 2015, 95-106.