(1)
Jaroszewska, E.; Wieczorek, M. Przemiany Starych Miast przemysłowych W kontekście Koncepcji zależności Od ścieżki (path dependence). Przykład Saint-Étienne I Wałbrzycha. rrpr 2015, 107-122.