Witczak, Łukasz. (1). Problemy pozyskiwania środków finansowych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 na przykładzie zadania „Rozwój systemu zieleni w Jarocinie.”. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (38), 181–194. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12447