Dominiak, J. (2018). Outsourcing w przedsiębiorstwach aglomeracji poznańskiej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 25–34. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12465