Męczyński, M. (2018). Wynagrodzenia klasy kreatywnej w regionach metropolitalnych Birmingham, Lipska i Poznania – analiza porównawcza. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 75–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12468