Piecuch, P., & Matykowski, R. (2018). Poziom i struktura bezrobocia w powiecie gostyńskim z uwzględnieniem zjawiska emigracji zarobkowej. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 91–105. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12469