Kazimierczak, M., & Matykowski, R. (2018). Sieć publicznych placówek ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim i ich dostępność przestrzenna. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 107–126. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12470