Wojtyra, B. (2018). Poziom wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 149–161. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12533