Hoffmann, R. (2018). Wykorzystanie zasobów lokalnych do realizacji projektów w ramach programu LEADER 2007–2013 w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 163–177. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12534