Polna, M. (2018). Skala i kierunki wyłączania gruntów leśnych na cele nieleśne w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 179–189. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12535