Kołodziejczak, A. (2018). Ogrody przydomowe – samozaopatrzenie gospodarstw rolnych w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 191–201. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12536