Hektus, P. (2018). Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji elektrowni wiatrowych w Wielkopolsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 203–213. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12537