Bała, D. (2018). Możliwości integracji producentów rolnych w oparciu o substrat energetyczny w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 215–225. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12538