Maćkiewicz, B., & Szczepańska, M. (2018). Tereny zieleni a nazwy inwestycji deweloperskich w Poznaniu. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (40), 227–241. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/12539