Jopek, D. (2018). Czynniki kształtujące przestrzenną formę miasta. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (42), 81–89. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/16534