Kuć-Czajkowska, K. (2019). Współpraca w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych miast wojewódzkich w Polsce – perspektywa liderów lokalnych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (47), 75–91. https://doi.org/10.14746/rrpr.2019.47.06