Domański, B., & Murzyn-Kupisz, M. (2021). Krajobraz kulturowy a zmieniające się narracje tożsamości miasta – przypadek Gliwic. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 93–112. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.06