Schmidt, J. (2021). Przestrzeń idealna – perspektywa władzy. Na przykładzie strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (54), 163–182. https://doi.org/10.14746/rrpr.2021.54.10