Zdun, M. (2022). Region innowacyjności: próba konstrukcji wielowymiarowego modelu analizy . Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 27–49. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.04