Salamon, J. (2022). Instrumenty kontraktowania rozwoju terytorialnego w Polsce – doświadczenia i perspektywy rozwoju do 2030 r. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 51–72. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.58.05