czasopisma, R. (2022). Przyrodnicze podstawy zintegrowanego planowania rozwoju. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, 14(58), 131–132. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/32966