Necel, R. (2022). Lokalna wspólnota wobec kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przykładzie doświadczeń współpracy pracowników wielkopolskich instytucji pomocy społecznej z lokalnym partnerami. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 13–29. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.02