Matykowski, R., & Kulczyńska, K. (2022). Osie rywalizacji w wyborach do Sejmu w województwie wielkopolskim w XXI w.: wybrane zagadnienia. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 63–85. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.05