Gawryluk, A., Kulisz, M., & Komor, A. (2022). Modelowanie salda migracji dla miasta Poznania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 87–109. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.06