Kozubek, D., & Konecka-Szydłowska, B. (2022). Potencjał Wągrowca jako ośrodka powiatowego w świetle wybranych kategorii poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 111–130. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.07