Gorzeń-Mitka, I. (2022). Dostępność i jakość zasobów mieszkaniowych – porównanie wielokryterialne gmin miejskich województwa wielkopolskiego metodą MULTIMOORA. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 183–197. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.11