Adamus-Matuszyńska, A., & Dzik, P. (2022). Analiza porównawcza tożsamości wizualnej marek terytorialnych województw wielkopolskiego i śląskiego. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 239–258. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.14