Szejnfeld, M. (2022). Struktura terenów zieleni i wód przed i po transformacji ustrojowej. Poznań jako studium przypadku. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (62), 343–359. https://doi.org/10.14746/rrpr.2022.62.19