Kaczmarek, P. (2023). Zróżnicowanie przestrzenne podatności społeczno-ekonomicznej na zmiany klimatu w województwie wielkopolskim. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (66), 99–113. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.07