Stępniewska, M., & Pieczka, D. (2023). Prognoza zmian w strukturze głównych typów ekosystemów w wyniku ekspansji zabudowy mieszkaniowej – przykład gminy wiejskiej Łubowo (województwo wielkopolskie). Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (66), 115–127. https://doi.org/10.14746/rrpr.2023.66.08