Kotus, J. (2015). Turyści w strukturze miast: obraz konfliktu czy koegzystencji? – rozważania na podstawie badań city users w dwóch miastach. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 33-46. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.04