Bajerski, A. (2015). Student jako użytkownik miasta: brytyjskie doświadczenia studentyfikacji. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 47-56. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.05