Schmidt, J. (2015). Imigrant w polskiej przestrzeni miejskiej, czyli długa droga do wielokulturowości i multikulturalizmu1. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 67–74. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.07