Sydow, K. (2015). Działania na rzecz poprawy sytuacji cudzoziemców w Poznaniu w kontekście inicjatyw oddolnych. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 87–96. https://doi.org/10.14746/rrpr.2015.31.09