., . (2015). Spis treści i strona redakcyjna. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (31), 1-3. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/5616