Dominiak, J., & Hauke, J. (2017). Sektor usług i jego zmiany w Polsce i innych krajach UE w latach 1995–2012. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (32), 31–43. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8502