Górniak, S. (2016). Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia polityki miejskiej w Polsce w latach 2004–2015. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 37–55. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8633