Nowak, A. (2016). Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce. Rozwój Regionalny I Polityka Regionalna, (33), 117–137. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rrpr/article/view/8637